Splošni pogoji

1. SPLOŠNO

Spletno stran www.shecenter.si upravlja podjetje DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p. (v nadaljevanju: podjetje) ter je njen lastnik. Spletno mesto je bilo postavljeno z namenom obveščanja javnosti o podjetju in njegovih storitvah. Kot obiskovalca spletnega portala vas prosimo, da upoštevate vse spodaj naštete pogodbene pogoje, saj z uporabljanjem tega spletnega mesta potrjujete, da ste pogoje prebrali, da jih razumete, sprejemate in se z njimi v celoti strinjate.

 

Za zadovoljstvo svojih strank skrbimo z natančnim in ažurnim vnosom točnih informacij glede naših ponudb, za tehnično in pravno varnost obiskovalcev in kupcev, za varovanje osebnih podatkov, za ažurno reševanje težav, nesporazumov in zapletov ter ponujamo razpoložljivost za dodatna pojasnila, pred in po nakupu.

 

Podjetje si ob tem pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletnega mesta ali preneha z njegovim dopolnjevanjem kadarkoli brez predhodnega obvestila in ne prevzema odgovornosti za ponovno obnovo spletnega mesta. Podjetje lahko spremeni izdelke, cene ali storitve, opisane na tem spletnem mestu. Uporaba blagovne znamke podjetja je dovoljena le s predhodnim dovoljenjem podjetja.

 

Stranka salona je lahko pravna ali fizična oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji ali oddaji naročila. Potrošnik po teh pogodbenih pogojih je zgolj fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove pridobitne dejavnosti.

 

Pri pripravi pogojev poslovanja smo upoštevali Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah in Splošno Uredbo o varstvu podatkov. V primeru nejasnosti ali v primerih, ki jih v teh pogojih nismo navedli posebej, veljajo določbe v navedenih zakonih. Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine ter pravice in obveznosti uporabnika in podjetja. Kupec je ob oddaji naročila opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Do pogodbenih pogojev lahko kupci na spletnem mestu dostopajo kadarkoli; kot sklenitev pogodbe se smatra izvršeno naročilo ter elektronsko sporočilo o oddaji naročila, ki ga kupec prejme po oddaji naročila na elektronski naslov. 

  

2. CENE STORITEV

Na spletnem mestu objavljamo cene v EUR in vsebujejo 22% DDV. Cene veljajo v trenutku rezervacije termina in nimajo v naprej določene veljavnosti. Ponudba velja do preklica. Popusti in druge akcije se praviloma ne seštevajo.

 

V primeru, da je cena storitve napačna ali da se cena spremeni v času od rezervacije termina do koriščenja termina, bo podjetje kupcu omogočilo odstop od storitve.

 

3. NAČIN PLAČILA

She center omogoča naslednje oblike plačila:

 • Plačilo s kreditnimi karticami
 • Plačilo z gotovino
 • Plačilo z darilnim bonom

 

4. VELJAVNOST DARILNIH BONOV

Darilni bon ima veljavnost 1 leto. Po preteku darilnega bona, se lahko v dogovoru z zaposlenim darilni bon podaljša za dodatna 2 meseca. Po preteku tega obdobja, darilnega bona ni več možno koristiti.

 

5. AKCIJE IN POPUSTI

Aktualne akcije in popuste objavljamo na naši spletni, Facebook in Instagram strani, kjer so navedeni tudi pogoji pod katerimi veljajo. Pridržujemo si pravico, da v primeru napak pri objavi le-te popravimo brez posledic. V primeru nejasnosti vas naprošamo, da se obrnete na nas za pojasnilo.

 

6. NAGRADNE IGRE

Vse aktivnosti v zvezi z izvedbo nagradnih iger na spletni strani izvaja podjetje DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p., morebitni ostali soorganizatorji sodelujejo kot sponzorji ali soorganizatorji nagradne igre.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo registrirani uporabniki spletnega portala, kateri izvedejo vse aktivnosti, ki so potrebne za sodelovanje v nagradni igri s čemer postanejo udeleženci nagradne igre in sprejmejo ta pravila in posebne pogoje sodelovanja. V primeru, ko izvajalec poslanih podatkov iz kateregakoli razloga (napaka pri oddaji podatkov, težave pri prenosu podatkov preko spleta, napaka v programu za spremljanje registracij in podobno) ne sprejme ali pa jih sprejme prepozno, oseba ne sodeluje v nagradni igri.

 

V primeru, da je nagrajenec tujec, ki nima slovenske davčne številke, mora predložiti samo osebni dokument, iz katerega se lahko razberejo identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov, kraj prebivanja, država prebivanja, država davčnega rezidentstva, številka osebnega dokumenta). Nerezidenti, ki imajo slovensko davčno številko, morajo poleg navedenega obvezno priložiti tudi svojo slovensko davčno številko.

 

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini. Izžrebani nagrajenec je dolžan organizatorju posredovati davčno številko ter druge podatke potrebne za izplačilo nagrade v roku 48 ur po prejemu obvestila z elektronsko pošto. V kolikor ta potrebnih podatkov ne bo posredoval v roku 48 ur po prejemu obvestila z elektronsko pošto, nagrada ne bo podeljena. Nagradne igre se zaključijo na zadnji dan veljavnosti nagradne igre, ne glede na to ali gre za delovni dan ali dela prost dan.

 

Nihče od zaposlenih pri organizatorju, soorganizatorju, sponzorju ali izvajalcu in njihovih sorodnikov ne more sodelovati v Nagradni igri. Žrebanje izvaja predstavnik podjetja DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu podjetja DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p., če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju.

 

Nagrado lahko podeli izvajalec, soorganizator ali sponzor nagradne igre. Nagrajenec je dolžan pred prevzemom nagrade podpisati “Izjavo o prevzemu in vrednosti nagrade” ter nagrado prevzeti na naslovu, katerega mu sporoči izvajalec, najkasneje v roku 15 dni po zaključku nagradne igre. Po tem terminu nagrade ni več mogoče izkoristiti. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

 

Na željo nagrajenca lahko zagotovimo dostavo nagrade na njegov naslov, pri čemer je nagrajenec dolžan kriti stroške dostave. Udeleženci v nagradni igri dovoljujejo organizatorju, soorganizatorju in sponzorju, da njihove osebne podatke hranijo, obdelujejo in uporabljajo pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec, soorganizator in sponzor osebnih podatkov ne bodo posredovali tretji stranki. Na pisno zahtevo bodo omogočili izbris zapisa udeleženca Nagradne igre iz seznama.

 

Posebni pogoji sodelovanja vključno z nazivom nagradne igre, nagradnim skladom, trajanjem nagradne igre, podatki o drugih organizatorjih nagradne igre, datumom žrebanja in objave rezultatov so objavljeni na straneh določene Nagradne igre in veljajo samo zanjo.

 

7. DOSTOP DO INFORMACIJ

Ponudnik bo kupcu na spletu ali pa na pisno prošnjo zagotovil spodaj navedene informacije:

 • informacije o podjetju (ime, sedež, številka registra),
 • kontaktne podatke (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti storitev,
 • končno ceno storitve oziroma blaga v znesku, ki že vključuje davek ali način izračuna cene, če zaradi narave blaga tega ni mogoče izračunati vnaprej,
 • plačilne pogoje,
 • rok veljavnosti ponudbe,
 • informacije o pritožbenem postopku,
 • informacije o kontaktni osebi za stike s potrošniki oz. kupci,
 • V primeru, da določenih informacij na spletni strani ne najdete, smo vam na voljo za pomoč na e-poštnem naslovu info@shecenter.si

 

8.  VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Podjetje DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebenih podatkov uporabnikov in kupcev, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 in Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Vse podrobne informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete v pravilniku Varstvo osebnih podatkov. Uporabnik se zaveda, da je dolžan podjetju posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogodbenih pogojev potrjuje, da so podatki, ki jih je navedel, pravilni in resnični.

 

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov ter zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

 

9. VARNOST

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

 

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom. Prosimo, da nam pri varovanju vaših osebnih podatkov pomagate tako, da tudi sami poskrbite za varnost vašega uporabniškega imena in gesla.

 

10. KOMUNIKACIJA

Podjetje bo z uporabnikom stopilo v stik preko sredstev komunikacij na daljavo, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. V oglasnih elektronskih sporočilih bo vidno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil. Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo podjetje izrecno spoštovalo.

 

11. PRAVNO OBVESTILO

Spletno mesto www.shecenter.si in vsi podatki na njej, slike artiklov, grafični in video elementi na spletni strani so zaščiteni in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja.

 

12. AVTORSKE PRAVICE

Spletno mesto www.shecenter.si je izključna last podjetja DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, video vodičev, fotografij, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja podjetja DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p.

 

13. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Podjetje DEE4BEATY Doroteja Premužič s.p. se trudi za mirno in sporazumno reševanje medsebojnih sporov. V primeru kakršnihkoli pritožb, pohval, dodatnih vprašanj ali pomoči smo vam na voljo preko e-pošte info@shecenter.si ali na vstopni strani objavljeni telefonski številki.

 

Prodajalec si po najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno, v kolikor pa to ne bo možno, bo za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Mariboru.

 

Podatki o vpisu v register:

DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p.

Sedež: Trg revolucije 2, 2000 Maribor

Matična številka: 649463300

Davčna številka: SI353371

Davčni zavezanec: DA

Vpis v register: 20.11.2013

Organ: AJPES, izpostava Maribor

SKD: 82.300 (Organiziranje razstav, sejmov, srečanj), 47.910 (Trg. dr. prd. s kozm. in toaletnimi izd.)

 

Platforma za reševanje sporov

Kupci in potrošniki imajo možnost, da spore v zvezi s svojim spletnim naročilom rešijo brez vključevanja sodišča. Platforma za reševanje sporov je na voljo na spletni strani:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

 

Podjetje DEE4BEAUTY Doroteja Premužič s.p. skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov objavlja, da ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje spora, ki ga potrošnik lahko sproži.